Publikováno: v sekci: Novinky.

Výbor pro měnovou politiku Turecké Centrální Banky (TCB) se rozhodl udržet úrokovou sazbu jednoho týdenního repo aukčního kontraktu na úrovni 17,75 procent. Data, která byla nedávno zveřejněna, ukázala, že v ekonomické aktivitě je výraznější rebalanční trend. Vnější poptávka nadále udržuje svou sílu, zatímco známky zpomalení domácí poptávky se stávají viditelnějšími.

Cenové faktory a volatilita cen potravin vedly k nedávnému nárůstu inflace. Mezitím vzrostly ceny ve všech subodvětvích. Navzdory mírnějšímu dopadu poptávky na inflaci, se i nadále zvyšují inflační očekávání a inflační rizika cenového vývoje. V souladu s tím MPC zhodnotila, že je nutné zachovat pevné měnovou pozici po delší dobu.

Turecká centrální banka uvedla, že bude nadále využívat všechny dostupné nástroje při dosahování cíle cenové stability. Pevný postoj v měnové politice bude zachován, dokud výhled inflace nebude značně oživovat. Inflační očekávání, cenové chování, zpožděný dopad nedávných rozhodnutí měnové politiky, příspěvek fiskální politiky k procesu rebalancování a další faktory ovlivňující inflaci, které byly pečlivě sledovány, a v případě potřeby bude další zpřísnění měnové politiky bez odkladu aplikováno.