Publikováno: v sekci: Novinky.

Jednou z odpovědí Číny na stupňující se tlak ze strany D. Trumpa, resp. USA v rámci disproporční obchodní bilance, může být zrychlené znehodnocení CNY, které měna zaznamenala v posledních dvou týdnech, v kumulativním pokles o 3,5%, což v zásadě odpovídá rozsahu devalvačního šoku v srpnu 2015.

Je zřejmé, že makro pozadí tohoto kroku úpravy hodnoty CNY je velmi odlišné od situace v polovině roku 2015, a proto předchozí epizoda nenabízí pattern chování, návod, jak by mohly reagovat širší trhy. Zatímco primární rámec zůstává zaměřen na sledování rizika rozvoje obchodní bilance mezi USA a Čínou, odezvy čínské měny přidává několik přesahů oproti minulosti, i pouhé bilanční diskrepanci. Patří sem exacerbace potenciálního regionálního makroekonomického dopadu a možnost, že Trump znovu oživí svou bývalou averzi vůči silnému dolaru.

V hlediska obchodních rizik bude příští týden pod vlivem pravděpodobného zavedení sazeb v hodnotě 34 miliard amerických dolarů ze strany USA, tak Číny, v sinergii s kanadskými odvetnými tarify ve výši 13 miliard amerických dolarů. Na blízku je také zavední tarifů ze strany USA na automobily; první z nich by mohl přijít již koncem července.
Proto, vzhledem k napjatému vývoji, obchodní napětí výrazně zvýšilo rizika pro ekonomiku. Kromě toho zůstávají domácí otázky, jako jsou problémy s dluhem a nemovitostní bublina, klíčovými výzvami pro čínskou ekonomiku. To znamená, že slabší CNY lze očekávat a mnohé indikátory a měření resultují ve fakt, že3,5% znehodnocení v RMB v druhé polovině června bylo téměř bezprecedentní, možná jen srovnatelné se srpnem 2015 -jednorázová devalvace RMB, která zapříčinila šok na globálních trzích.

Z hlediska zajišťovacích aktivit doporučujeme zahájení dlouhých 3m forwardových kontraktů USDCNY, protože tyto derivátové smlouvy pomáhají zahraničním obchodníkům řídit rizika na devizovém trhu tím, že zablokují budoucí směnný kurz na předem stanoveném termínu, kdy  uskuteční devizovou transakci. Při použití forwardových smluv FX mohou investoři: chránit náklady na produkty a služby zakoupené v zahraničí chránit ziskové marže na produkty a služby prodávané v zahraničí, a to až rok předem.
 
Graf vývoje USD/CNY vs USD/EUR (je zřejmé, že Juan má pozitivní korelaci s EUR)