Vedoucím projektu WS Academy je Petr Pleva. Kapitálovým trhům se věnuje již od roku 2004, a proto by se chtěl, prostřednictvím tohoto projektu, podělit s dalšími lidmi o své know how.

Kdo je Petr Pleva?

DSC_0603

Na Kapitálových trzích (nebojte, není to sprosté slovo), se pohybuji již třináctým rokem. Ve svých počátcích (r. 2004) jsem se většinou pohyboval v USA a sledoval jsem vývoj čistě na akciových titulech. Od roku 2006 jsem nastoupil do další společnosti, kde jsem se začal věnovat i dalším instrumentům. Mimo USA jsem také obchodoval i na burzách v Evropě. Mám za sebou i mnoho přednášek – například jsem byl průkopníkem u investičních certifikátů kótovaných v Německu, které si teprve pomalu hledaly cestu na trh v České republice.

Poté mi byla nabídnuta vedoucí pozice v nově vzniklé společnosti, která zprostředkovávala obchodování pro klienty na burzách po celém světě. Z této pozice už to byl jen krůček k otevření své vlastní firmy a vzdělávacího projektu Wall Street Academy.

Vzhledem ke zkušenostem, kterých jsem nabyl, jsem se rozhodl otevřít tuto akademii. Budu vám prostřednictvím videí, webinářů a seminářů (které právě chystáme) předávat své zkušenosti s investicemi do rozmanitých instrumentů na trzích po celém světě. Také vás chci upozornit na časté chyby, zlozvyky a investiční faux pas.

 

Mým cílem je vás naučit investovat prostřednictvím osvěty o fungování burz a instrumentů na nich obchodovaných. Navíc předávám své know how a poznatky z praxe.

Všechny informace a zkušenosti se vám budu snažit předat v co nejsrozumitelnější rovině prostřednictvím mých kurzů. Ty jsou orientované především na praxi s minimem nic neříkající teorie a pouček. Proto není nutné pro pochopení ekonomické vzdělání.

Nejsem žádná virtuální osoba – můžete mě sledovat na LinkedInu.

Vítám vás tedy ve Wall Street Academy a pojďme začít!

Registrujte se a získáte 3 individuální konzultace úplně zdarma přímo s Petrem Plevou!