Publikováno: v sekci: Novinky.

Vnitřní dluh USA na sociálních účtech na úrovni municipalit a půjček na studium.
Podle nedávné analýzy 75 nejlidnatějších měst ve Spojených státech, 63 z nich nemůže platit své závazky a celková výše nezaplaceného dluhu mezi nimi je téměř 330 miliard dolarů. Většina dluhu je způsobena důchodovými dávkami, jako jsou náklady na důchod a zdravotní péči (zde situace silně připomíná blízkou budoucnost České republiky, pokud nedojde k restrukturalizaci sociálního systému a výrazné změně participace). To znamená, že ti, kteří jsou závislí na těchto transférech, jsou blízcí situace, kdy se svých dávek nedočkají.
„V letošním roce činily dluhy penzí 189,1 miliardy dolarů a ostatní příspěvky po skončení pracovního poměru (OPEB) – především prostředky v důchodovém pojištění – činily 139,2 miliardy dolarů,“ uvádí třetí roční zpráva „Finančního stavu měst“, podle chicagské organizace Pravda v účetnictví (Truth in Accounting -TIA). TIA je nezisková, politicky nezávislá organizace složená z obchodních, komunitních a akademických členů, kteří se zajímají o zlepšení vládního finančního výkaznictví.
„Mnoho státních a místních samospráv není v dobrém stavu navzdory hospodářskému a finančnímu oživení trhu od roku 2009,“ napsal na serveru Watchdog.org Bill Bergman, ředitel výzkumu TIA.
Top 5 měst v nejhorším finančním stavu jsou New York City, Chicago, Philadelphia, Honolulu a San Francisco. Tato města, kromě Dallasu, Oaklandu a Portlandu, obdržely všechny ratingy „F“. Například v New Yorku bylo vyčleněno pouze 4,7 miliardy dolarů na financování příslibů dávek důchodové péče ve výši 100,6 miliardy dolarů. V Philadelphii by každý daňový poplatník musel zaplatit 27.900 dolarů na pokrytí dluhu města. V San Francisku by to znamenalo 22,600 dolarů na daňového poplatníka.
Do konce rozpočtového roku 2017, 63 měst nemělo dost peněz na zaplacení všech svých účtů, uvádí zpráva, což znamená, že dluhy převažují nad příjmy. Za účelem vyvážení rozpočtů, uvedla TIA, zvolení úředníci „nezahrnovali skutečné náklady vlády do rozpočtových kalkulací a posunuli náklady na budoucí daňové poplatníky.“
Jednoduše řečeno: Děti byly a jsou prodávány do dluhového otroctví a vlastněny vládami; jak místními, tak federální. Americká vláda oficiálně potrestá nenarozené kvůli své neschopnosti zvládnout rozpočtovou kázeň.
Jeden z hlavních problémů je, že lídři měst neuvádějí pravdivé informace, ať již vědomě, nebo z nezanlosti a často díky zpochybnění důsledků a vážnosti problémů. Tito političtí reprezentanti generují obrovské dluhy navzdory vyrovnaným rozpočtovým kritériím. Často je vnitřní dluh umně ukryt uvnitř složitých účetních výkazů a trvá léta, než se projeví (opční dohody splatné za nevýhodných podmínek v budoucnosti a podobně)
„Bohužel někteří volení úředníci využili část peněz, které jsou dluženy penzijním fondům, aby udrželi daně nízké a platili za politicky populární programy,“ uvádí TIA.“Je to jako u výhod na kreditní kartě, kdy konzumujete na dluh v budoucnosti, aniž byste měli peníze na splacení dluhu. Financování slibovaných výhod nyní je účtováno budoucím daňovým poplatníkům. Posun zaplacení aktuálních zaměstnaneckých požitků na vrub budoucím daňovým poplatníkům umožňuje, aby rozpočet vypadal vyváženě, zatímco komunální dluh se zvyšuje. „Je jen otázkou času, kdy bude systém postavený na čistých dluzích.
Vedle municipálních dluhů je stejně výraznou hrozbou pro ekonomiku USA zadlužení na účtu tzv. studentských půjček., které aktuálně zaujímají druhé místo v sumě personálních dluhů domácností, ihned za hypotékami. Průměrné zadlužení studentů, dříve než vstoupí do praxe, je 45tis USD. Odhaduje se, že míra těchto půjček na celkovém státním dluhu USA činíla v 2018 zhruba 7,5% a tento podíl má i v budoucnu růst. Současně dochází k tomu, že více než polovina dlužníků není schopna platit své závazky z těchto půjček v termínu a cca 10% jich tento závazek nikdy nezaplatí.
Takto masivní trend, který je svým způsobem podřízeným dluhem v kumulovaném zadlužení amerických domácností, vedle municipálních dluhů a venkoncem federálních dluhů klade enormní zítěž na fiskální systém, stejně tak na finanční instituce.
Zvýšení FED IR ještě dále navýšilo objem úroků, které musí studenti, i domácnosti zaplatit. Pokud dojde k ochalzení trhu práce a zvýší se nezaměstnanost a nemusí jít o prudké navýášení, dojde pravděpodobně k dominovému efektu, kdy menší instituce neudrží objem defaultů a nebudou schopny dostát svým závazkům. Týká se to nejen hypotéčních ústavů, ale i těch bank a finančních institucí, které právě poskytují úvěry na studium a to i přes to, že většina, cca 80% těchto půjček, je ze státních a federálních zdrojů.
Největší hrozbou blízké budoucnosti USA tedey není ani zdaleka obchodní rozmíška mezi USA a Čínou, ale právě struktura zadlužení a schopnost municipalit dostát svým závazkům, zejména pak v sociální oblasti.