Publikováno: v sekci: Novinky.

Mnoho zemí, včetně nejbližšího spojence Spojených států v Asii – Japonska, není připraveno na uvalení Amerikou požadované sankce vůči Íránu, zejména, když ho podporují jiní partneři jako Spojené království, Německo, Rusko, Čína a Francie, participující na dohledu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), která potvrzuje, že Írán dodržuje dohodu. Mnoho z nich považuje sankce Spojených států za porušování mezinárodních práv, a obchod s Íránem za ekonomicky výhodné pro své vlastní ekonomiky. Zákaz, resp. Vynucování tohoto zákazu pod hrozbou buď/nebo ze strany USA se těmto zemím pak jeví jako porušení Charty OSN.

Japonský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Hiroshige Seko potvrdil, že japonská vláda naléhá na Spojené státy, aby Japonsko pokračovalo v dovozu íránské ropy, protože Japonsko, jako suverénní stát se chce samo rozhodnout od koho a za jakých podmínek bude tuto strategickou surovinu dovážet (Japonsko je zcela závislé na dovozu ropy) a odmítá nátlak prostřednictvím sankcí na jednotlivé vlády. Japonská vláda nemá v úmyslu vydávat pokyny pro dovoz z íránských rafinerií s ohledem na íránskou ropu, ale hodlá vyvinout tlak na americkou vládu s cílem prolomit restrikce dovozu ropy z Iránu, protože asijský obor je jedním z největších dovozců ropy na světě, a dováží téměř 80 procent svých energetických potřeb po zhroucení jaderné energie po incidentu ve Fukušimě v roce 2011 vyvolaném tsunami.

Je však nepravděpodobné, že by Japonsko uspělo v prosazování svých zájmů u D. Trumpa, jelikož prezident zaujal extrémně tvrdý postoj vůči Íránu. Situace mže tedy resultovat v tichou toleranci importu, neboť Japonsko je strategickým partnerem v regionu, případně roztržkou mezi Japonskem a USA, kde japonská vláda není zcela bezmocná, neboť expozice BoJ v amerických dluhopisech a úvěrování amerického deficitu je značné. Japonsko tedy v nejzazším případě může přistoupit a k omezení nákupu US bondů, což by Trumpově administrativě, vzhledem k její dluhové náročnosti minimálně způsobilo vrásky, a pokud by se připojila i Čína, mohly by obě země donutit USA k drastickým ústupkům. Tato situace je však, vzhledem k riziku nevyzpytatelnosti severokorejského souseda jen krajní a teoretickou možností.