Publikováno: v sekci: Novinky.

Rekordní korporátní default zasáhl Čínu jak se čínská ekonomika ochlazuje.
Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika od loňského roku výrazně zpomaluje, Čína byla zasažena rekordními firemními defaulty (této situaci se vláda snažila předejít brutálními fiskálními stimuly, spolu s centrální bankou, která se zaručila za podstatnou část úvěrů pro čínské firmy).
Jedna z prvních tří ratingových agentur- Fitch – varovala před selháním čínských firem na pozadí vývoje ekonomiky od od loňského roku, jelikož 25 čínských korporátních emitentů do konce třetího čtvrtletí neuhradilo platby za 52 dluhopisů na pevnině v hodnotě 60,6 miliard yuanů (12,1 miliardy dolarů), Fitch varoval, že nesplácení firemních dluhopisů pravděpodobně bude pokračovat i v příštím roce, díky nákladům na refinancování, u nichž by se očekávalo, že se budou zejména dotýkat privatizovaného soukromého sektoru. Vedle zpřísňujících se finančních podmínek, tvrdší postoj Spojených států k obchodní nerovnováze s Čínou začal mít značný dopad na čínský soukromý sektor.
Základní sazby na pevninské části Číny se však v prvním pololetí roku 2018 snížily na 0,23 procenta z 0,37 procenta z úrovně v 2017 a rekordní hladiny 0,66 procenta v 2016.
Fitch varoval, že i přes tento pokles by mohly být výchozí hodnoty v roce 2018 vyšší než v roce 2017. Zdá se, že Fitch měl pravdu ve svých očekáváních. Čtyřicet pět největších čínských firem je v prodlení se splátkou svých 117 dluhopisů v kumulované výši 110,5 miliard yuan (16,3 miliardy dolarů). Obě hodnoty jsou novým rekordem!. Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení, narůstají také obavy z ekonomického zpomalení. Podle údajů z tohoto týdne čínská ekonomika vzrostla v roce 2018 o 6,6 procenta, což je nejslabší tempo od 90. let.
Pokud Fitch má pravdu o nárůstu nesplácených obligací, je nepravděpodobné, že by druhá největší ekonomika světa mohla v 2019 dosáhnout pozitivního vývoje.