Publikováno: v sekci: Novinky.

BEA zveřejnila v pátek odhad růstu HDP ve třetím čtvrtletí v USA. Ekonomika vzrostla o 3,5 procenta, když ve druhém čtvrtletí HDP vzrostlo o 4,2%. Domácí prodej konečným odběratelům vzrostl o 3,1 procenta, což bylo nižší než v předchozím čtvrtletí, ale přesto je to relativně solidní výsledek. Hnací silou bylyzpů výdajie na osobní spotřebu a vládním výdaje, což je odrazem probíhajících fiskálních stimulů.

Zlomovým bodem ve zprávě, která byla v pátek zveřejněna, byly podnikatelské fixní investice, přičemž ve třetím čtvrtletí výrazně zpomalily strukturální investice, investice do vybavení a investice do bydlení. To znamená, že snížení daní z příjmů právnických osob nevyvolalo značné akumulace kapitálu.

Pokud jde o vnější stranu, čistý vývoz odečte od HDP 1,8 procentního bodu. Nicméně tento fakt byl více než vyvážen silnou akumulací zásob, která přispěla k růstu o 2,1 procentního bodu. Celkově poměrně solidní ukazatel tohoto čtvrtletí byl podpořen fiskálním stimulem a je tedy pravděpodobně dočasný.
Náš předpoklad je pro Q4 (q/q) na úrovni 3% a předpokládáme další zpomalení růstu v 2019 tak, jak budou fiskální stimuly odeznívat a vyčerpá se komparativní výhoda snížení daní pro korporace.
Výdaje na osobní spotřebu silně vzrostly o 4 procenta, čímž se zvýšila míra růstu druhého čtvrtletí. To bylo způsobeno spotřebou výrobků, zatímco spotřeba služeb zůstala stabilní. Dva silné kvartály přímého silného růstu spotřebitelských výdajů naznačují, že domácnosti upravily své výdajové chování díky nižší srážce daní. Veřejná spotřeba byla dalším hlavním přispěvatelem k celkovému HDP, který vedl nárůst výdajů na národní obranu a výdaje státních a místních vlád. Společně výdaje na PCE a vládní prostředky přispěly k růstu ve třetím čtvrtletí o 3,25 procentního bodu.

Obchodní fixní investice byly tlumeny ve třetím čtvrtletí, uprostřed měkkosti v rezidenčních a nebytových kategoriích. Rezidenční investice ve třetím čtvrtletí klesly, což naznačuje zpomalení dynamiky bytové aktivity.

Nebytové investice vzrostly pouze o 0,8 procenta, taženy poklesem investic do struktur a uvolněním investic do zařízení a duševního vlastnictví. Obchodní investice nevedly v tomto čtvrtletí k růstu. Pokles čistého vývozu ve třetím čtvrtletí byl způsoben především poklesem vývozu zboží.
Je to výrazný pokles oproti hodnotám Q2, nicméně nárůst druhého čtvrtletí byl způsobem především obavami a přípravou na tarify D. Trumpa.
Očekáváme, že růst IR nadále způsobí útlum US exportu a sníží výkonnost firem. Nepříznivá situace v kreditní oblasti, ato jak korporátní, tak i osobní, může, při setrvalém růstu IR způsobit další pokles GDP a vést k částečné destrukci, zejména v sektoru small a midlle cap.
Podle našeho soudu je zejména ohrožen finanční sektor, zejména menší banky, zaměřené na osobní finance (úvěry, hypotéky). S rostoucími sazbami a míře osobní zadluženosti je pravděpodobný scénář platební neschopnosti a růst rizikového portfolia (klasifikované úvěry) a bez nastartování, resp. Silného růstu trhu nemovitostí, nedokáže sektor absorbovat potenciální rizika.