Publikováno: v sekci: Novinky.

Reserve Bank of Australia (RBA) se rozhodla udržet úrokovou sazbu beze změny na úrovni 1,5 procenta.

Klíčové faktory –
RBA uvádí: „Globální ekonomická expanze pokračuje. Řada vyspělejších ekonomik roste s nadprůměrnou mírou a míra nezaměstnanosti je nízká. Růst v Číně se mírně zpomalil, přičemž dozorčí orgány „povolily“ monetární politiku a nadále věnují velkou pozornost rizikům ve finančním sektoru. Celosvětově zůstává inflace nízká, i když v některých ekonomikách se zvýšila a vzhledem k napjatému trhu práce se očekává další zvyšování. Klíčový faktor nejistoty týkající se globálního výhledu vychází ze směru mezinárodní obchodní politiky ve Spojených státech. „(Nic nového, jen prohlášení, resp. Shrnutí situace)

„Finanční podmínky zůstávají expanzivní, i když se v některých zemích postupně ME/QE snižuje. V posledních měsících došlo k širokému zhodnocení amerického dolaru. V Austrálii jsou úrokové sazby peněžního trhu vyšší, než byly na začátku roku, ačkoli od konce června poněkud poklesly. Tyto vyšší sazby na peněžních trzích nepřekročily vyšší úrokové sazby z retailových vkladů. Někteří věřitelé nepatrně zvýšili sazby hypoték, ačkoli průměrná sazba hypotéky je nižší než před rokem. „(další konstatování faktů, tedy neutrální, nicméně je zajímavé, že RBA se domnívá, že vyšší sazby namají negativní dopad na drobné klienty „)

„Prognóza Centrální Banky pro australskou ekonomiku zůstává nezměněna. Očekává se, že růst HDP bude v letech 2018 a 2019 v průměru o něco více než 3 procenta. To by mělo znamenat další snížení volné kapacity. Obchodní podmínky jsou pozitivní a investice, mimo těžební průmysl, se nadále zvyšují. Vyšší úroveň investic do veřejné infrastruktury podporuje hospodářství, stejně jako růst vývozu zdrojů. Dalším ze zdrojů nejistoty je výhled spotřeby domácností. Příjem domácností roste pomalu a míra zadlužení je vysoká. Sucho vedlo k obtížným podmínkám v některých částech zemědělského sektoru. „(Kromě spotřeby domácností je RBA ve svém ekonomickém výhledu mnohem optimističtější než dříve, ergo neutrální / mítně pozitivní)

„Obchodní podmínky se během posledních několika let pro Austrálii vyvíjely pozitivně, zejména díky nárůstu některých cen komodit. Ikdyž se očekává, že směnné relace budou v průběhu času klesat, pravděpodobně i přes pokles zůstanou na poměrně vysoké úrovni. Australský dolar zůstává v pásmu posledních dvou let. „(Prohlášení, v porovnání s předchozím statementem beze změn, neutrální)
„Výhled na trh práce zůstává pozitivní. Míra neobsazenosti je vysoká a další ukazatele zaměřené na budoucnost ukazují na solidní růst zaměstnanosti. Růst zaměstnanosti je i nadále rychlejší než růst populace v produktivním věku. Další postupný pokles míry nezaměstnanosti se očekává v příštích letech na přibližně 5 procent. Růst mezd zůstává nízký. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat, ačkoli zlepšení ekonomiky by mělo v průběhu příštích měsíců určitý růst mezd zajistit. V souladu s tím se zdá, že míra růstu mezd se v některých oblastech zvýšila a v některých oblastech je zvýšená poptávka po kvalifikovaných pracovnících (sektory trpí jejich nedostatkem). „(Zde je RBA optimističtější, tudíž mírné pozitivní – hawkish)

„Nejnovější údaje o inflaci byly v souladu s očekáváním banky. Během uplynulého roku vzrostl index spotřebitelských cen o 2,1 procenta a inflace se blížila 2 procentům. Ptognóza Centrální Banky cílí inflaci v letech 2019 a 2020 vyš, než v současné době. V mezidobí se očekává, že pokles některých regulovaných cen v září povede k nižší inflaci, než se očekávalo dříve, na úrovni 1¾ procent. (Komentář RBA je mírně negativni, pokud jde o inflaci, a to i přes prognózu, že inflace bude v příštích letech vyšší, vyznění je mírně negativní – dovish)

Podmínky na trhu bydlení v Sydney a Melbourne se nadále uvolňují (cenové tlaky ztratily momentum) a celková míra inflace nájemného zůstává nízká. Růst úvěrů na bydlení klesl na 5,5%. Důvodem je především pokles poptávky investorů, protože se změnila dynamika trhu s bydlením. Standardy úvěrů jsou také přísnější, než byly před několika lety, což částečně odrážela dřívější opatření dohledu APRA, která pomohla omezit vytváření rizik v rozpočtech domácností. „(Opět staré prohlášení, tudíž neutrální)

„Nízká úroveň úrokových sazeb nadále podporuje australskou ekonomiku. Bude se očekávat další pokrok v oblasti snižování nezaměstnanosti a návrat k inflaci, ačkoli tento pokrok bude pravděpodobně postupný. S přihlédnutím k dostupným informacím správní rada shledala, že držení měnové politiky na této schůzce beze změny je bylo v souladu s udržitelným růstem ekonomiky a dosažením inflačního cíle v průběhu času “
V tomto měsíčním prohlášení došlo k velmi malým vylepšením; v podstatě zůstává stejném neutrálním tónu, jako předešlé. Očekáváme, že RBA udrží neutrální postoj a monetární politiku nezmění ve druhé polovině letošního roku, pokud se inflace rapidně nezvýší nad 2,3 procenta.