Publikováno: v sekci: Novinky.

Turecký schodek zahraničního obchodu se v červenci snížil. Podle údajů tureckého statistického institutu a údajů ministerstva obchodu poklesl schodek zahraničního obchodu Turecka o 32,6 procenta na 5,98 miliardy USD. Poměr vývozu k dovozu činil v červenci 2018 70,2 procenta, zatímco v červenci 2017 činil 58,7 procenta. Meziročně vývoz vzrostl o 11,6 procenta, zatímco dovoz klesl o 6,7 procent.

Na sezónním a kalendářně upraveném základě se vývoz zvýšil o 5,1 procenta, zatímco dovoz postupně klesl o 1,3procenta. Sezoně upravené vývozy se zvýšily o 10,5 procenta, zatímco dovoz klesl o 9,4 procenta.

Vývoz Turecka do EU vzrostl o 14,7% na 6,853 miliardy USD. Podíl zemí EU činil v červenci 2018 48,7 procenta, zatímco v červenci 2017 to bylo 47,4 procenta. Hlavním partnerem Turecka pro vývoz bylo Německo, a export zaznamenal hodnotu vývozu 1,29 miliardy USD, následovalo Spojené království, USA a Itálie.

Čína byla hlavním importním partnerem Turecka; dovoz zaznamenal hodnotu 1,97 miliardy USD, následovalo Rusko, Německo a USA
Podíl vývozu výrobků high-tech ve zpracovatelském průmyslu se zvýšil na 2,8 procenta. Podle ISIC Rev.3 činil poměr výrobků zpracovatelského průmyslu k celkovým vývozům v červenci 94,9 procenta. Poměr produktů středně vysokých technologií ve výrobcích zpracovatelského průmyslu dosáhl 37,1 procenta.

Podíl dovozu dosáhl u produktů high-tech ve zpracovatelském průmyslu 13,5 procenta. Poměr středně náročných technologií výrobků ve výrobních odvětvích činil 42,8 procent.

Graf 1.: Turecká obchodní bilance

Graf 2.: Export

Graf 3.: Import

Graf 4.: USD/TRY